Aktuality z trhu práce v Olomouckém kraji

12/12/2019 31 463 Kč - přesně taková částka odpovídá tzv. minimální důstojné mzdě. Zajímá vás, jakým způsobem experti tuto mzdu spočítali? A víte, jaký je rozdíl mezi pojmy minimální mzda a minimální důstojná mzda? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete na www.dustojnamzda.cz.

12/11/2019 Co mohou Česku ekonomicky přinést investice do vyšší kvality práce učitelů a Jak mohou investice do kvality učitelů přispět k růstu vzdělanosti 15tiletých v Česku napoví interaktivní grafy zveřejněné na webových stránkách think-thanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu.

12/10/2019 Olomoucká firma Koyo Bearings využívá při školení zaměstnanců virtuální realitu. Školicí místnost s virtuální realitou umožní zaměstnancům získat pocit reálné zkušenosti a rychleji pochopit technologické a servisní postupy, což vede k rychlejší adaptaci v pracovním prostředí. Detailnější popis nové technologie je v tiskové zprávě.

12/09/2019 Šetření PISA 2018 testovalo úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků ZŠ v 79 zemích. Z tiskové zprávy MŠMT zjistíte, jak jsou na tom čeští žáci ve srovnání s celosvětovou konkurencí a jaké je zastoupení žáků v gramotnostních úrovních v krajích ČR (národní zpráva k šetření a ppt).

11/28/2019 Olomoucký kraj vydal publikaci Významné firmy Olomouckého kraje 2020. Jedná se o páté aktualizované vydání, ve kterém najdete profily více než 175 firem. Dozvíte se mimo jiné, kolik osob daný podnik zaměstnává a které profese jsou v krajských firmách nejžádanější. Celá publikace je k dipozici ve formátu pdf.

11/18/2019 DigiKoalice, uskupení státních institucí, IT firem, vzdělávacích institucí, neziskovek a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, na svém webu prezentuje příklady dobré praxe z oblasti rozvoje IT dovedností dětí i dospělých. Zjistěte, které projekty tohoto typu se realizují v Olomouckém kraji!

11/11/2019 Kolik lidí je v Olomouckém kraji zaměstnáno v cestovním ruchu? Jaký podíl má cestovní ruch na hrubé přidané hodnotě kraje? Jaký je meziroční vývoj počtu hostů v hromadných obytovacích zařízení v Olomouckém kraji? Odpovědi na tyto otázky má tisková zpráva a prezentace ČSÚ, obojí dostupné zde.

 11/04/2019 ČSÚ vydal publikaci Okresy České republiky 2018. Obsahuje přehledná data za okresy vztahující se např. k sídelní struktuře, obyvatelstvu, nezaměstnanosti, struktuře ekonomických subjektů a kriminalitě. Jak jsou na tom okresy Olomouckého kraje ve srovnání s ostatními českými regiony, zjistíte z veřejně dostupné databáze.

 11/01/2019 Zajímá vás, kolik firem z Olomouckého kraje se sdružuje v klastrech? Kolik lidí v těchto firmách pracuje? A které klastry v Olomouckém kraji sídlí? Sledujte Mapu klastrů ČR a web Národní klastrové asociace, kde najdete mnoho užitečných informací nejen z oblasti klastrů a klastrových organizací.

 10/31/2019 V aktuálním čísle zpravodaje CzechInvestu pro města a obce o podnikání a investicích Region Report naleznete vedle řady zajímavých témat také článek zabývající se atraktivitou a demografickým vývojem správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR a dozvíte se, co je v tomto ohledu cílem platformy PositivJE.

 10/29/2019 Jak pracujeme je hlavním tématem aktuálního vydání časopisu ČSÚ Statistika&My. Autoři v článcích analyzují mj. věkovou skladbu zaměstnaných, zastupení cizinců na trhu práce v ČR, nezaměstnanost v EU, vývoj mzdové úrovně a výskyt online výdělků. 

 10/29/2019 V rámci Mapování kulturních a kreativních průmyslů byla vytvořena publikace Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku. Cílem mapování bylo definovat strukturu a dynamiku těchto průmyslů na daném území. Publikace vedle řady zajímavých dat z kulturní sféry obsahuje i údaje o zaměstnanosti v jednotlivých kulturních odvětvích.Odkazy na partnery: